You are here:

kthehu mbrapa

Këshillimi Psikologjik

Shërbime Psikologjike dhe Këshillimore të Studentëve

Qëllimi kryesor i shërbimit psikologjik është promovimi i mirëqenies mendore dhe fizike të studentëve si dhe lehtësimi i procesit të të nxënit. Psikologu në bashkëpunim me stafin e Universitetit dhe studentët, planifikon dhe realizon shërbime që mundësojnë zhvillimin akademik, profesional, social dhe personal të studentëve. Zyra për Shërbime Psikologjike dhe Këshillimore të Studentëve, në bashkëpunim me stafin akademik të Fakulteteve të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Qendrën e Karrierës dhe Parlamentin Studentor çdo vit organizojnë dhe shënojnë aktivitete dhe ligjërata me rastin e ditëve si:

  • 21 Mars, Dita Botërore e Sindromës Dawn
  • 2 Prill, Dita Botërore e Autizmit
  • 15 Maj, Dita ndërkombëtare e Familjes
  • 10 Tetori, Dita ndërkombëtare e Shëndetit Mendor
  • 3 Dhjetor, Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar etj.

Duke qenë se funksionalizimi i kësaj zyre është në fillimet e saj, në vazhdim planifikohen të realizohen edhe aktivitete dhe ngjarje tjera me tematika aktuale rreth kujdesit dhe rëndësisë së shëndetit mendor, vështirësive dhe çrregullimeve në të nxënë, mbështetjes dhe motivimit të studenteve, menaxhimit të stresit, informimit rreth parandalimit të problemeve të ndryshme që mund të ballafaqohen studentët, ngritjes së vetëdijes së studentëve për të kërkuar ndihmë nga shërbimet psikologjike në rast se ata kanë nevojë etj.

Shërbimi psikologjik në Universitetin tonë ofrohet falas për të gjithë studentët dhe stafin. Në rast të interesimit tuaj për konsulta psikologjike mund të kontaktoni psikologen Pranvera Jetishi Çollaku (Kati i dytë i Fakultetit të Edukimit, Zyra 137) dhe të caktoni takimin tuaj. Ajo është e angazhuar me vendim të Këshillit Drejtues për të ju shërbyer me këshilla psikologjike.

Në kuadër të këtij shërbimi psikologjik në Universitetin “Ukshin Hoti” nuk jemi në gjendje të ofrojmë mbështetje për kushte afatgjata ose në rast të një situate krize. Për këtë arsye ju rekomandojmë që të vizitoni Qendrën e Shëndetit Mendor në Prizren, e cila gjendet vetëm pak metra larg Kampusit Universitar. Po ashtu edhe ky institucion është një institucion publik profesional që ofron shërbime falas: Adresa: QSHM Rr.Xhevat Berisha P.N https://goo.gl/maps/Z9GTQQtKprhYZQcx6

Telefon 029/623-760 623-931 Telefon/faks-029623931 Orari i punës: e hëne-e premte 7.00-15.00

Ne synojmë të mbështesim sa më shumë studentë të mundemi.