1

Shkolla e inxhinierisë bujqësore AgroParisTech ofron bursa speciale për studentët kosovarë për studimet e tyre të Master Erasmus Mundus