1

Universiteti“Ukshin Hoti” arrinë marrëveshje bashkëpunimi më Ndërmarrjen Semenarna Shpk, Agronomi Grup Shpk dhe Qendren e Biznesit Suharekë