1

Delegacioni nga Universiteti ” Ukshin Hoti ” Prizren, me përbërje nga prof. ass. dr. Ekrem Gjokaj, prof. ass. dr. Nol Krasniqi si dhe udhëheqësi i zyrës së projekteve z. Tauland Thaqi, po qëndrojnë në Bordeaux të Francës