1

Në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit u mbajt punëtoria me temë: “Ndikimi i pyjeve në ngritjen e kapaciteteve turistike në Kosovë”