1

Studentët e diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit tashmë po i shërbejnë komunitetit me projekte ambientale