You are here:

go back

Members of the Council of the Faculty of Life and Environmental Science

Members of the Council of the Faculty of Life and Environmental Science

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit:

 

Prof. asoc. dr. Albana Plakiqi – Milaimi – Chairwoman/Dean

Prof. asoc. dr. Isuf Lushi – memeber;

Prof. asoc. dr. Mirvjena Këllezi – memeber;

Prof. asoc. dr. Kushtrim Braha – memeber;

Prof. asoc. dr. Faruk Bojaxhi – memeber;

Prof. asoc. dr. Ekrem Gjokaj – memeber;

Prof. ass. dr. Nol Krasniqi – memeber;;

Mrs. ass. Liridon Buqaj – memeber;

Znj. Bleona Buduri – member of the student council;

Znj. Rina Martinaj – President of the student council (without the right to vote) ex officio