You are here:

kthehu mbrapa

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit:

 

Prof. asoc. dr. Albana Plakiqi – Milaimi – kryesuese/Dekane

Prof. asoc. dr. Isuf Lushi – anëtar

Prof. asoc. dr. Mirvjena Këllezi – anëtare;

Prof. asoc. dr. Kushtrim Braha – anëtar;

Prof. asoc. dr. Faruk Bojaxhi – anëtar;

Prof. asoc. dr. Ekrem Gjokaj – anëtar;

Prof. ass. dr. Nol Krasniqi – anëtar;

Mrs. ass. Liridon Buqaj – anëtar;

Znj. Bleona Buduri – anëtare e këshillit të studentëve

Znj. Rina Martinaj – Kryetare e këshillit të studentëve (pa drejt vote) ex officio