You are here:

kthehu mbrapa

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit:

Prof. asoc. dr. Isuf Lushi – kryesues/dekan;

Prof. ass. dr. Albana Milaimi – anëtare/prodekane;

LL. M Nexhmedin Krasniqi – anëtar/sekretar;

Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi – anëtar;

Prof. ass. dr. Kushtrim Braha – anëtar;

Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi – anëtare;

Prof. ass. dr. Ekrem Gjokaj – anëtar;

Prof. ass. dr. Sadik Maloku – anëtar;

Mrs. ass. Nol Krasniqi – anëtar;

Mrs. ass. Liridon Buqaj – anëtar;

Znj. Gresa Llapatinca – anëtare/studente dhe

Prof. ass. dr. Ylli Kortoçi – anëtar pa të drejtë vote.