You are here:

kthehu mbrapa

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit:

  • Prof. asoc. dr. Albana Plakiqi – Milaimi – kryesuese/Dekane
  • Prof. asoc. dr. Mirvjena Këllezi – anëtare;
  • Prof. asoc. dr. Kushtrim Braha – anëtar;
  • Prof. asoc. dr. Faruk Bojaxhi – anëtar;
  • Prof. asoc. dr. Ylli Kortoqi – anëtar;
  • Prof. ass. dr. Nol Krasniqi – anëtar;
  • Ass. Liridon Buqaj – anëtar;
  • Skender Kokollari – Sekretar i FSHJM-së – anëtar
  • Znj. Beslinda Himaj – anëtare e këshillit të studentëve
  • Fatlind Bajraktari – Kryetar i këshillit të studentëve (pa drejt vote) ex- officio