You are here:

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote)

 • Z. Refki Zogaj – kryetar,
 • Z. Besim Loshaj – zëvendëskryetar (Agroproduct – ShPK, Kooperativë Bujqësore),
 • Z. Lendrit Palushi – Frutex, Prodhues i pijeve,
 • Znj. Gresa Kuqi – Solid, Përpunues i lëkurës,
 • Z. Labinot Shulina – Labi Wine, Tregtues i produkteve bujqësore,
 • Z. Avni Gashi – Frigoterm, Tregtues i pajisjeve me shumicë,
 • Z. Nazim Ajazaj – Vehbi Zhuri, Përpunues i drurit,
 • Z. Petrit Basha – Minatori, Shfrytëzim dhe përpunim i pyjeve,
 • Z. Egzon Elshani – Drejtoria e Bujqësisë, KK Prizren – Organizatë qeveritare,
 • Z. Skender Bajrami – MBPZHR, Përfaqësuesi i DAESB,
 • Z. Zekrija Loku – MBPZHR, Përfaqësuesi i AZHB,
 • Znj. Lirije Koqinaj – Përfaqësuese e studentëve të FSHJM,

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

 • Znj. Albana Milaimi – Dekane i FSHJM,
 • Z. Nexhmedin Krasniqi – Sekretar i FSHJM,
 • Z. Festim Tafolli – Asistent në Fakultetin e Ekonomisë – UPZ.

06/12/2022

Vendimi mbi zgjedhjen e Kryetarit dhe zv. Kryetarit të BKI

14/01/2020

Vendimi mbi zgjedhjen e Kryetarit dhe zv. Kryetarit të BKI

19/07/2019

Vendim mbi themelimin e Bordit Këshillëdhënës Industrial në FSHJM